நூல் வகை                : நாவல்

தலைப்பு                   :  வாய்க்கால்

ஆசிரியர்                  : பூமணி

முதல் பதிப்பு           : 2019

பதிப்பு                      : டிஸ்கவரி புக் பேலஸ், 6, மகாவீர் காம்ப்ளக்ஸ்,

முனுசாமி சாலை, கே.கே. நகர் மேற்கு, சென்னை. 600 078.

www.discoverybookpalace.com

பக்கங்கள்                : 80

விலை                        : ரூ. 80/

Did you enjoy reading this book?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 132

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

200
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Pin It on Pinterest

Share This