நூல் வகை                : ஹைக்கூ கவிதைகள்

தலைப்பு                   :  பிடிமண்

ஆசிரியர்                  : கம்பம் ரவி

முதல் பதிப்பு           : 2011

பதிப்பு                      : நிழல்கள் வெளியீடு, 14, புதிய பேருந்து நிலையம், கம்பம். 625516.

பக்கங்கள்                : 64

விலை                        : ரூ. 30/

Did you enjoy reading this book?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 121

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

212
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Pin It on Pinterest

Share This