நூல் வகை                : நாவல்

தலைப்பு                   :  நீலநிறப்பறவைகள்

ஆசிரியர்                  : பானுமதி பாஸ்கோ

முதல் பதிப்பு           : 1992

பதிப்பு                      : நெய்தல் வெளி,153சி, ஈத்தாமொழி சாலை, நாகர்கோவில். 629 002.

அலைபேசி: 93675 10043

பக்கங்கள்                : 160

விலை                        : ரூ. 120/

Did you enjoy reading this book?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 113

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

220
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Pin It on Pinterest

Share This