நூல் வகை                : கட்டுரை

தலைப்பு                   :  முதல் மதிப்பெண் எடுக்க வேண்டாம் மகளே! (கட்டுரை)

ஆசிரியர்                  : நா.முத்துநிலவன்

முதல் பதிப்பு           : ஆகஸ்ட் 2014

பதிப்பு                      : அகரம், மனை எண்:1, நிர்மலா நகர்,

தஞ்சாவூர். 613 007. தொலைபேசி: 04362 239289

பக்கங்கள்                : 184

விலை                        : ரூ. 155/

Did you enjoy reading this book?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 100

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

268
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Pin It on Pinterest

Share This