தலைகீழாகப் பார்க்கிறது வானம் 4.1 (73)

தலைகீழாகப் பார்க்கிறது வானம் 4.1 (73)

நூல் வகை: கவிதை தலைப்பு: தலைகீழாகப் பார்க்கிறது வானம் ஆசிரியர்: மு.முருகேஷ் முதல் பதிப்பு: 2016 பதிப்பு:அகநி வெளியீடு, பக்கங்கள் : 64 விலை : ரூ. 40/...
பிடிமண் 4.2 (77)

பிடிமண் 4.2 (77)

நூல் வகை                : ஹைக்கூ கவிதைகள் தலைப்பு                   :  பிடிமண் ஆசிரியர்                  : கம்பம் ரவி முதல் பதிப்பு           : 2011 பதிப்பு                      : நிழல்கள் வெளியீடு, 14, புதிய பேருந்து நிலையம், கம்பம். 625516. பக்கங்கள்               ...

Pin It on Pinterest