நூல் வகை                : நாவல்

தலைப்பு                   :  வாழ்க வாழ்க

ஆசிரியர்                  : இமையம்

முதல் பதிப்பு           : ஜுன் 2020

பதிப்பு                      : க்ரியா வெளியீடு, புதிய எண்.2, பழைய எண்.25, 17வது கிழக்கு தெரு, காமராஜர் நகர், திருவான்மியூர், சென்னை-600041

பக்கங்கள்                : 93

விலை                        : ரூ. 125/-

Did you enjoy reading this book?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 111

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

135
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Pin It on Pinterest

Share This