நூல் வகை                : சிறுகதைகள்

தலைப்பு                   :  இருண்ட காலக் கதைகள்

ஆசிரியர்                  : அ.கரீம்

முதல் பதிப்பு           : செப்டம்பர் 2020

பதிப்பு                      : எதிர் வெளியீடு, 96, நியூ ஸ்கீம், ரோடு, பொள்ளாச்சி-642002, தொலைபேசி-04259 226012, 9942511302

பக்கங்கள்                : 192

விலை                        : ரூ. 200/

Did you enjoy reading this book?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 74

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

119
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Pin It on Pinterest

Share This